Stöd till Lettland

söndag 27 november 2016

L BRotary i Nora har under en följd av år samlat in pengar och olika typer av förnödenheter som kläder för transporter till Lettland, som har haft en mycket besvärlig ekonomi efter frigörelsen från stormakten Sovjetunionen Nu är Ukraina måltavla för aggression i form av krigshandling från Rysslands sida. Klubben 
riktar därför om sin insamlingsverksamhet. En del av insamlat är därför planerat att sändas till både Lettland och Ukraina. Nöden bland vanliga människor i Belarus är även stor. När gränserna öppnas igen kan en del även sändas till behövande i det landet.

Nora RK vänder sig bl a till dödsbon och vädjar om att man skänker exempel den avlidnes kläder, som anses vara i gott skick eller kanske oanvänt.

Vad gäller skor ställde Hans Abbhammar och hans företag Hans och Håkan skor, upp som vanligt med nya skor, med ett värde av ett antal tiotusental kronor. En eloge till Hans!Två gånger om året åker Rotary Nora över till Lettland med barnkläder, leksaker, cyklar mm och detta transporteras med lastbil tillsammans med Hedemora RK till Lettland och fördelas på barnhem eller där det är behov.

Rotary Nora tar hand om osålda varor från BYTARDAGARNA som arrangeras 2 ggr/år.