Katarina Andreasson – första violin och konsertmästare i Svenska kammarorkestern.

torsdag 14 november 2019

L B

Katarina Andreasson har många strängar på sin lyra. Förutom detta arrangerar hon kammarmusikfestivaler, dirigerar och framträder som solist.