Tiina Johansson Beredskapsdirektör redogjorde för beredskapsplaneringen från Länsstyrelsens sida.

torsdag 13 juni 2019

L B

Efter 2017/2018 arbetar Länsstyrelsen intensivt med omfattande organisationsförändringar.

Sårbarhetsanalyser
Betalningar/kontanthantering
Kemikalieer/transporter
Kriskommunikation
mm