Per Zetterlund berättar om erfarenheter från Solelföreningen i Lindesberg

torsdag 23 maj 2019

L B

Priset på solceller halverades sedan 2018. Solcellerna är uppsatta på Lindeskolans tak, som sedan köper elen i sin tur.

Pengarna återinvesteras hela tiden i nya projekt.