Studiebesök hos DIANOR AB

torsdag 22 november 2018

J K

Företaget, DIANOR AB , grundades 2015, då Sandvik-Nora lades ned. Några anställda på dåvarande MEK-avdelningen fick möjlighet att köpa maskinerna och fortsätta verksamheten. DIANOR ägs av 5 av de totalt 12 anställda. Man räknar med att omsätta 15 Mkr 2018.